Бид дараах чиглэлийн дагуу үйлчилгээ явуулж байна.

Үндсэн
Үйлчилгээ

Бид олон улсын стандартын дагуу
ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛ-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлж байгаа бөгөөд үүнд:
Вэб сайт хийх, Мобайл апп хөгжүүлэх,
Систем хөгжүүлэлт, Арчилгаа шинэчлэлт
хийх зэрэг багтана.

Бид олон улсын стандартын дагуу ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛ-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
                  үзүүлж байгаа бөгөөд үүнд: Вэб сайт хийх, Мобайл апп хөгжүүлэх, Систем хөгжүүлэлт, 
									Арчилгаа шинэчлэлт хийх зэрэг багтана.
01

Вэб сайт хийх

Байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд зориулсан вэб сайт хөгжүүлэх үйлчилгээ.
02
Мобайл Апп
Ухаалаг төхөөрөмж дээр суурилсан (Ios, Android) апп хөгжүүлэх үйлчилгээ.
03
Систем хөгжүүлэлт
Бүх шатны төрийн болон бизнесийн байгууллагын онцлогт тохирсон систем хөгжүүлэх үйлчилгээ.
04
Арчилгаа, шинэчлэлт
Вэб сайт, мобайл апп, засварлах, загвар дизайн шинэчлэх, төлөвлөлт хөгжүүлэлт хийх үйлчилгээ.

Онцлох ажлаа
эргэн харвал

Танилцуулга хэрэгтэй юу?

Татаж авах
өмнөх дараах
өмнөх дараах